Guttsta Källa

front-mainGuttsta Källa AB, som nu sysselsätter cirka 20 personer, grundades år 1894. Den nuvarande företagsformen, Guttsta Källa AB, grundades sommaren 2011 och tillhör den finska koncernen Finn Spring Oy.

Bryggeriet är beläget i den lummiga Hedströmsdalen, ca en mil norr om Köping. Den viktigaste råvaran i produkterna, mineralvattnet, tas upp ur den naturliga källan i Guttsta.

Vi är ett av ett fåtal bryggerier i Sverige som har godkänts av Livsmedelsverket för tappning av naturligt mineralvatten.

Under de senaste åren har vi förbättrat vår effektivitet genom att göra stora investeringar i vår produktion. Till exempel har vi nya maskiner och automatiserat vår produktion. Pris/prestanda-förhållande på våra produkter kommer att förbli konkurrenskraftiga och vi använder energi och råvaror mer effektivt.

Företagets affärsidé är att:
Produktutveckla, producera och distribuera naturligt och kolsyrat vatten av hög kvalitet till dagligvaruhandel, bryggerier och företag under deras varumärken. Vi kännetecknas av hög produktionssäkerhet, kort ledtid samt flexibilitet.

Mission:
Att förvalta smaktraditioner och utveckla nya inom drycker som människor i alla generationer älskar.

Vision:
Att ta mera plats i folks vardag vad gäller dryck.