Historia

Det hela började med att Lars Andersson år 1894 tillverkade en flaska svagdricka från den egna källan i Guttsta by.
På den tiden fanns det bryggerier i så gott som varje socken men just den här svagdrickan blev slående god –
det var helt enkelt något speciellt med den!

Ryktet om den goda Guttstadrickan spred sig snabbt till grannbyarna och snart hade Lars en lönsam verksamhet hemma på gården.

Lars Andersson avled 1908 men verksamheten drevs vidare av änkefrun Hilda. På den tiden var det ovanligt med kvinnliga företagare och det rådde ett bistert ekonomiskt klimat i Sverige. Trots detta fick hon verksamheten att blomstra. Med en enorm energi, beslutsamhet och sparsamhet vände hon på drygt ett år ett underskott till överskott. Hennes goda dryckesrecept var troligtvis även en orsak till framgången.

När senare generation övertog verksamheten byggdes en modern läskedrycksfabrik på bryggeriområdet.

Företaget har moderniserats och automatiserats – nya och effektiva maskiner och metoder är ett måste för att kunna tillfredställa efterfrågan. Det enda som är oförändrat är vattnet. Ännu idag används vatten från samma källa som Lars Andersson använde till sin allra första flaska svagdricka – vattnet som fortfarande smakar lika gott!

Sommaren 2011 bytte Guttsta Källa ägare. Den största buteljeraren av källvatten i Finland, Finn Spring Oy köpte Guttsta Källas majoritet av aktierna. Nu ingår Guttsta Källa i Finn Spring koncernen och Guttsta Källa siktar på att ta större marknadsandelar, utveckla sortimentet och sätta Guttsta på kartan!

För mer information om Finn Spring besök finnspring.fi.