Kvalitet

Guttsta källa är en av få källor i landet som är godkända av Livsmedelsverket för tappning av naturligt mineralvatten.

Ett naturligt mineralvatten är en förbehållen beteckning vilket innebär att man måste följa speciella regler för att få sälja vattnet. Dessa regler handlar om råvattnet, beredningen, slutproduktens kvalitet, märkning m.m. Vid täta kontinuerliga provtagningar har det visat sig att vattnet från Guttsta källa har god stabilitet och håller mycket hög kvalitet.

 

ISO 22000
Bureau Veritas Certification Sverige beviljade år 2012 ISO 22000-kvalitetscertifiering för Guttsta Källa AB. Bureau Veritas Certification Sverige är en del av det oberoende klassificeringssällskap Bureau Veritas som inrättades 1828.

ISO 22000 standarden är den första internationella standarden för genomförandet av ett certifierat ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Det omfattar Interaktiv kommunikation, systematisk ledning och riskhantering.

Vilka är de viktigaste fördelarna?

 • Större inverkan på kunderna
 • Ökad öppenhet
 • Strömlinjeformad produktion
 • Minimering av betydande livsmedelsrisker
 • Effektiv kontroll av interna processer och minimera risken för fel
 • Ökad motivation hos personalen genom att fokusera på ett väl utfört arbete
 • Signal om en pro aktiv strategi för livsmedelssäkerhet
 • Fokus hålls på viktiga utmaningar

IP Livsmedelsförädling
ProSanitas är ett svenskt certifieringsorgan som specialiserar sig på livsmedelssäkerhet.
Guttsta Källa har sedan 2008 varit certifierade för IP Livsmedelsförädling.

 • Livsmedelssäkerhet
 • Hygien
 • Spårbarhet
 • Redlighet

Certifieringen garanterar konsumenter och kunder att produkterna uppfyller kraven.